De activiteit kan men onderverdelen in lucht, land en water.