Welkom bij een educatie-menu. Hier zullen de meeste onderwerpen worden behandeld welke in relatie staan met risicobeheersing binnen de buitensport. De meeste onderwerpen hebben wij ook in boekvorm uitgebracht.
Bij educatie kunt u kiezen tussen de onderliggende theorie en het samenstellen van het risicoplan voor uw bedrijf. Voor dit laatste hebben we ook ondersteunende video’s geplaatst.