Het risicoplan bestaat uit een aantal belangrijke elementen, deze vormen samen het risicovolgsysteem. De belangrijkste elementen in een risicoplan zijn:

  1. Omschrijving van de activiteiten (risicoanalyse, organisatiemodel, taakverdeling, noodprocedures)
  2. Instructeursscholing
  3. Materiaal en beheer
  4. Accomodatiebeheer
  5. Ondersteunde zaken welke betrekking hebben op het risicoplan