Welkom bij de ondersteuning van het samenstellen van het risicoplan en het risicovolgsysteem. We hebben enkele video’s geplaatst met uitleg waaraan een goed risicovolgsysteem aan moet voldoen. Voor een goede uitleg kunt u het beste de volgende instructievideo’s in de juiste volgorde bekijken:

  1. Uitleg over het risicovolgsysteem
  2. Uitleg over de risicodocumenten
  3. Uitleg over interne opleidingen
  4. Uitleg over de interne en externe audit